Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. 5188 sayılı yasanın 10. maddesine göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 

Şimdi Güvenlik Olma Zamanı

İŞKUR verilerine göre son yılların en çok iş istihdamı sağlanan sektörü özel güvenlik görevlisi oldu.
  • Kamu ve Özel Sektörde Çalışma İmkanı
  • Part-Time İş Fırsatları
  • X-ray ve CCTV Operatörlüğü