Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Özel güvenlik sertifikası almak için “GENEL” ve “ÖZEL” şartlar vardır. Eğer sizde silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak istiyorsanız hem genel hemde özel şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Peki nedir bu şartlar?

Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Genel Şartlar Nelerdir?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. 5188 sayılı yasanın 10. maddesine göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 

Özel güvenlik sertifikası almak için genel şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Dilerseniz özel şartları da aşağıda okuyabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Özel Şartlar Nelerdir?

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Özel Şartlar Nelerdir?

Silahlı özel güvenlik sertifikası almak için özel şartlar ise şöyledir;

  • 21 yaşını doldurmuş olmak (22’den gün almak)
  • En az lise ve dengi okullardan mezunu olmak

Ayrıca silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmeniz için devlet hastanesinden alınmış heyet raporunuz bulunmalıdır.

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Özel Şartlar Nelerdir?

Silahsız özel güvenlik sertifikası almak için özel şartlar ise şöyledir;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak (19’dan gün almak)
  • En az ortaokul ve dengi okullardan mezunu olmak

Ayrıca silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmeniz için devlet hastanesinden alınmış heyet raporunuz bulunmalıdır.