Silahlı Güvenlik Sertifikası

Silahlı güvenlik sertifikası, özel güvenlik eğitim kurumunda eğitim gördükten sonra silahlı özel güvenlik sınavına girmiş adaylara Bakanlık tarafından verilen resmi güvenlik sertifikasının adıdır. Yazımızın içerisinde silahlı güvenlik sertifikasını kimler alabilir? Silahlı güvenlik sertifikası işe yarar mı? Kaç liraya mal olur? Silahlı güvenlik sertifikası almak için ne gerekli gibi tüm sorularınızın yanıtını bulabileceksiniz.

Silahlı özel güvenlik sertifikası almak istiyorsanız yan tarafta bulunan genel şartlara uygun olmallısınız.

Silahlı Güvenlik Sertifikasını Kimler Alabilir?

Silahlı güvenlik sertifikasını alabilmeniz için öncelikle bazı şartların tutması gerekiyor. Bu şartlara göz gezdirecek olursak;

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. 5188 sayılı yasanın 10. maddesine göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 

 

Silahlı güvenlik sertifikası işe yarar mı?

Silahlı güvenlik sertifikası almak isteyen bir çok aday bu soruyu hem internette hem de kursumuza bizzat sormaktadır.

Silahlı güvenlik sertifikası işe yarar mı? Tabi ki yarar. Çünkü silahlı özel güvenlik sertifikası alan bir kişi hem silahlı hem de silahsız projelerde görev yapar. Ayrıca bazısilahlı projelerde maaşlar, silahsız projelere göre daha fazla olmaktadır.

Silahlı Güvenlik Sertifikası Ne Kadar?

Silahlı güvenlik sertifikasının kurs ücreti, veri harcı, sağlık raporu ve benzeri masrafları bulunmaktadır. Bu masraflar bazen kurs ücretlerinde kampanya veya alınan kararlar doğrultusunda inip çıkmaktadır.

Silahlı güvenlik sertifikası kaça mal olur veya kurs ücreti nedir gibi soruların direk yanıtı bizlerle irtibata geçmenizdir.

Silahlı Güvenlik Sertifikası Almak İçin Ne Gerekli?

Silahlı özel güvenlik eğitimi şartlarınız tuttuktan sonra kursumuza kayıt yaptırmak ve silahlı özel güvenlik sertifikası almak için bazı evrakları bizlere getirmeniz gerekmektedir. Bu evraklar;

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
  • Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden Alınması Zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Pskiyatri ve Göz Doktorlarının kaşesi olmalı ayrıca sonuç kısmında “Silahlı özel güvenlik olur” ibaresi yer almalıdır. )

Not: Dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopisi ile gelerek yerinizi ayırtabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırmış ve ön kaydınızı yaptırmış olursunuz.